Tarieven

Met bijna alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en oefentherapie, worden de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Voor Menzis geldt dat fysio/oefentherapeutische consulten vanaf 1 april rechtstreeks worden gedeclareerd. Tot 1 april ontvangt u de factuur en kunt u deze zelf bij Menzis indienen. Controleer uw polis voor de vergoedingen

Natuurgeneeskundige consulten  worden (deels) vergoed uit de aanvullende verzekering. Deze facturen worden niet rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend, maar dient u te voldoen aan de balie. 

Bent u basisverzekerd of heeft u de behandelingen uit uw aanvullende verzekeringen gebruikt, dan zijn onderstaande tarieven van toepassingen.

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 32,50

Reguliere zitting Oefentherapie cesar

€ 32,50

Eenmalig fysio/oefentherapeutisch onderzoek

€ 67,00

Intake

€ 40,50

Telefonisch consult

€ 17,00

Toeslag voor uitbehandeling

€ 16,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Op aanvraag

Eenvoudige, korte rapporten (max. 30  minuten)

€ 37,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (max. 60 minuten)

€ 77,50

  

Natuurgeneeskundig consult Emrik Suichies

 

Intake, bestaande uit 2 consulten

€ 70 + 90

Consult tot 45 minuten  

€ 90,00

  

Natuurgeneeskundig consult Martijn van der Werf

 

Intake

€ 45,00

Vervolgconsult

€ 45,00