NES miHealth Lite instructievideo

De basisfuncties van de NES miHealth Lite geven alle energiesystemen in het lichaam de kans om optimaal en sneller te herstellen. Oude kennis verweven met de nieuwste innovatie op het gebied van informatie geneeskunde wordt met de NES miHealth Lite in Nederland op de kaart gezet!

In deze videoclip worden alle basisfuncties die op de drie lite- edities staan eenvoudig uitgelegd in hun werking en toepassingsgebieden. Laat uw lichaam(s)veld verrassen met meer resultaat op het gebied van zelfherstel. We leven in een tijdperk waarbij het gebruik van medicatie steeds meer op de achtergrond geraakt. We dienen weer in contact te komen met ons eigen krachtige herstellend vermogen van ons lichaam. De NES miHealth Lite help u hier niet alleen bij maar geeft ook een directe afstemming op datgene waar u zelfs niet van had kunnen dromen. Beleef zelf uw unieke ervaring met de NES miHealth Lite in de eerste NES miHealth Store te Sneek, en voel het verschil binnen tien minuten “fuzzen”.