Fysiotherapie

De fysiotherapeut behandelt klachten aan het menselijke bewegingsapparaat. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Alle fysiotherapeuten van Fysio4U staan geregistreerd in het kwaliteitsregister.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegen, het in stand houden van bewegen en het voorkomen van nieuwe fysieke klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat ook veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Bij Fysio4U wordt gewerkt vanuit een holistische mensvisie. Dat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar de klacht zelf, maar ook naar andere omstandigheden (bijvoorbeeld stressfactoren, werkhouding, etc). Hierdoor ontstaat een zo’n compleet mogelijk beeld en kan het behandelplan nauwkeurig op ieder individu worden afgestemd.