Covid19 sneltesten

Covid19 Sneltesten

Sneltest IgG / IgM

Een veilige omgeving

Een veilige omgeving

De wereld om ons heen is steeds meer gevuld met angst en onmacht. Vaak ook omdat men niet weet of iemand de virusinfectie nu wel of niet doorgemaakt heeft. Voor iedereen, oudere of jongere, werknemers of werkgevers, is het in deze tijd van essentieel belang dat er weer vertrouwen ontstaat.

Dankzij onze gecertificeerde sneltest kan nu eenvoudig en snel bepaald worden of iemand het Covid-19 virus al doorgemaakt heeft en antistoffen heeft opgebouwd. Dat creëert rust, duidelijkheid en vertrouwen, privé en op de werkvloer. 

Serologische sneltest

Met deze COVID-19 sneltest kan relatief eenvoudig via een druppel bloed bepaald worden of je antilichamen hebt aangemaakt tegen het COVID-19 virus. Je leest het resultaat eenvoudig af op de testcassette. Indien je met het virus in aanraking bent geweest zal je lichaam antilichamen aanmaken tegen het virus. Deze antilichamen worden gedetecteerd door de testcassette. Op de cassette kun je aflezen of er antilichamen gevonden zijn. Indien dit het geval is dan weet je dat je met COVID-19 geïnfecteerd bent (geweest), ongeacht of je symptomen hebt ontwikkeld en ongeacht of de infectie asymptomatisch verloopt/verliep.

Hoe gaat het in zijn werk?

We kunnen dagelijks mensen op ons Integraal gezondheidscentrum op het Kleinzand 151 in Sneek testen op antistoffen. Consumenten kunnen via onze webshop de gewenste sneltest aanschaffen en vervolgens contact met ons opnemen om de test te laten afnemen. De test wordt dus niet opgestuurd en is niet voor thuis-gebruik.

Antistoffen-sneltest IgM/IgG

•             Serologische test voor Covid19
•             Resultaat na 10 minuten 
•             CE-gecertificeerd voor professionals

Via de knop aan de linker kant kun jij je testafspraak inplannen!

U kunt ons bereiken via de mail of de telefoon : 0515-558888 of r.suichies@newhealthcentre.com.

Serologische sneltest

Met deze COVID-19 IgG/IgM sneltest kan relatief eenvoudig via een druppel bloed bepaald worden of u met het virus in aanraking bent geweest en of u antilichamen heeft aangemaakt.

Indien u met het virus in aanraking bent geweest zal het lichaam antilichamen aanmaken tegen het virus. Deze antilichamen worden gedetecteerd door de testcassette. Ongeacht of u symptomen heeft ontwikkeld en ongeacht of de infectie asymptomatisch verloopt/verliep.

Covid19 sneltest FAQ

Hoe lang blijven antistoffen in het lichaam?

De nieuwste onderzoeken wijzen uit dan antistoffen minstens 7 maanden in ons lichaam blijven, zo niet langer.

Zijn de COVID-19 sneltesten betrouwbaar?

Ja, onze producten zijn betrouwbaar. De sneltesten zijn door verschillende instanties in verschillende landen getest met positieve resultaten.

Is de COVID-19 sneltest ook te bestellen voor consumenten?

De sneltesten kunnen wel besteld worden door de consument, maar worden niet opgestuurd. De test dient uitgevoerd te worden door een zorgprofessional.

Hoe vaak kan je een COVID-19 sneltest gebruiken?

De sneltest is voor éénmalig gebruik.

Mag ik als professional de COVID-19 sneltest doorverkopen aan mijn klanten?

Als een cliënt geregistreerd is als patiënt in de praktijk dan mag dat. Er moet sprake zijn van een behandelrelatie. Het is dus niet toegestaan om (grote) hoeveelheden door te verkopen aan consumenten, zoals in de webshop van jouw praktijk. Een cliënt is iemand met wie je een behandelrelatie hebt.

Zijn de sneltesten een vervanging voor de PCR test?

Met de antigeensneltest (IgA) kan je net zoals de PCR test vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. Daarentegen is de antistoffensneltest (IgG / IgM) geen vervanging voor de PCR test. Deze sneltest meet of je Corona hebt doorgemaakt.